פדרציה דו-לאומית

שלוש מדינות לשני עמים -ה א ו פ צ י ה   ה נ ו ס פ ת

שלבי התוכנית ב‘

5. הממשל הפדראלי יקפיד על החינוך לדמוקרטיה בשטחי הפדרציה.

6. כל אזרחי הפדרציה בין אם הם יהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים, רשאים

           יהיו להיבחר לנשיאות הפדרציה כעבור 50 שנים לקיומה.

7. הממשל הפדראלי יאפשר זכות שיבה לכל פלסטיני אל המדינה הרב לאומית

           ולכל יהודי וכפוף לעמידה בתנאי האזרחות במקום מוצאם.

8. הממשל הפדראלי רשאי לשלול אזרחות ולגרש כל המשתמש באלימות

           כלשהיא חזרה אל מדינת הלאום. יהודים לקווי 67 וערבים לפלסטין היא 

           רצועת עזה.

9. לא יהיה קשר כלכלי פוליטי גיאוגראפי תרבותי ישיר בין הפדרציה לעזה עד

           אשר ייראה ייצוב ממשי של כלל מרכיבי מדינות הלאום בפדרציה החדשה.

10. לא תיתכן העתקת אוכלוסיה כלשהיא מהמדינה הרב לאומית, לבד מקיום

           סעיף 8 למסמך זה.

מדיניות פרטיות

יישום מעשי :

ליישום אסטרטגי יש יותר מדרך אחת. אחת הדרכים מוצגת כאן לקורא ומחולקת לשלושה פרקים:

 

1. פרק ראשון בוצע חלקית: יציאה מרצועת עזה בוצעה ומומש הרציונאל העומד מאחוריה.

לא יושמה יוזמה להכרה מדינית בחבל הארץ המפונה  כחלק מהפיתרון הכולל. לא נוהלו ההגנות הדרושות לאזרחי הדרום ביציאה זו.

 

אך על מנת לקיים את יהודה ושומרון  עבור שני העמים כאזור צומח כלכלית ותרבותית, כמרחב מחייה לעם הפלסטיני והיהודי כאחת, להגשמה פוליטית משותפת,  כמרחב נגיש ביטחונית, כעומק אסטרטגי יבשתי, כאזור וכחלק מנכסיו ההיסטוריים של העם היהודי והפלסטיני כאחת, יש ליישם באופן מיידי הכרה במדינה פלסטינית עצמאית ברצועת עזה היא מדינת פלסטין תוך המשך ההתנתקות והכרה בשלטון החמאס כאחראי המשפטי וכריבון  בשטח זה. 

 

2. פרק שני: החלת האחריות המוניציפאלית של ירושלים על כלל יהודה ושומרון תוך הרחבת סדר גודל הכוחות השלטוניים של העיר ומתן אוטונומיה בכל אחד משלבי התפתחות המערכת המוניציפאלית האוטונומית החדשה. המערכות הביטחוניות הקיימות יפורקו ומשטרת העיר ירושלים המורחבת תיקח אחריות אזרחית על כלל יהודה ושומרון בהדרגה ותוך יישום אוטונומיה. כמו כן יורחבו שאר מוסדות השלטון הכלכלה הרווחה והחינוך. משך  פרק זה מסתכם ב - 20 שנה.


א. בשלב הראשון אוטונומיה בירושלים המזרחית לתקופה של  ארבע שנים והחלת הסמכות המוניציפאלית על חלק זה של העיר תוך בחירת ראש עיר משותף מתוך ירושלים המזרחית.

 

ב.שלב שני בנותיה של ירושלים יהודיות וערביות -לתקופה של ארבע שנים  - הגדלת שטחה המוניציפאלי של העיר לתחום זה ועריכת בחירות לראשות עיר משותפת ומוסדותיה המורחבים.

 

ג. שלב שלישי רדיוס מקיף הכלל את בית לחם וחברון ורצועה של 19 ק“מ בשומרון לתקופה של ארבע שנים וכמו בשלבים הקודמים, הרחבת תחום ירושלים ובחירות.

 

ד. שלב רביעי פאתי יריחו לא כלל שטח A מחצית שומרון המיושבת לתקופה של 4 שנים  -הרחבת תחום ירושלים ובחירות. 

 

ה. יתרת השטח כלל שטח לתקופה של ארבע שנים. בתום 20 שנה תהפוך העיר ירושלים המורחבת למדינת פדרציה עם ישראל ושלטון כללי פדראלי.

 

3.פרק שלישי: 

 

בחירות לראשות הפדרציה ישראל-ירושלים במלאת 50 שנה לפדרציה. 

 

 

 

 

 

טלפון: 057-8221111

פקס: 050-8965685

דואר אלקטרוני: eitan@telegraph.co.il