פדרציה דו-לאומית

שלוש מדינות לשני עמים -ה א ו פ צ י ה   ה נ ו ס פ ת

כל יישום מעשי של התוכנית מחייב את המבצעים לתוכנית כלכלית וחברתית. האלמנט הכלכלי יבוא לידי  ביטוי בהשקעות ובפיתוח תשתית של משאבי אנוש איכותיים, השכלה מקצועית ואקדמית.

התשתית החברתית מחייבת תוכנית חינוך עם לימודי ליבה מותאמים לכלל תושבי הפדרציה ושונים בתכניהם האחרים הדתיים התרבותיים והלאומיים.

התוכנית המדינית: איתן כתר-יעקב, רוה“מ אריאל שרון

קורא יקר, התוכנית הבאה נשלחה אל אריאל שרון בשנת 2002, על ידי איתן כתר-יעקב. תוכנית זו הוכנה מתוך הדאגה הקשה באותם ימים לגורלה של ישראל הנצורה כלכלית ע“י הגוש המערבי ומותקפת בפעולות טרור אכזריות ע“י בני הלאום הערבי. היציאה מעזה הוציאה משיווי משקל משוואות בינלאומיות אשר שמו את ישראל מבודדת. לאחר פינוי רצועת עזה הפכה המציאות הכלכלית והמדינית של ישראל לאחרת, טובה יותר. פרק הזמן שניתן לישראל מאז יציאת עזה לא נוצל דיו להישגים מדיניים, אך היה בעל משמעות מוסרית וכן משמעות כלכלית אדירה.

 

 

שלוש מדינות לשני עמים..................................

 

הפיתרון המוצע מתחשב בבסיס הטיעון הפלסטיני על כל שטח ארץ ישראל המשך...

תיבת טקסט: יישום מעשי :
ליישום אסטרטגי יש יותר מדרך אחת. אחת הדרכים מוצגת כאן לקורא ומחולקת לשלושה פרקים:

1. פרק ראשון בוצע חלקית: יציאה מרצועת עזה בוצעה ומומש הרציונאל העומד מאחוריה. 
לא יושמה יוזמה להכרה מדינית בחבל הארץ המפונה  כחלק מהפיתרון הכולל. לא נוהלו ההגנות הדרושות לאזרחי הדרום ביציאה זו. 

אך על מנת לקיים את יהודה ושומרון  עבור שני העמים כאזור צומח כלכלית ותרבותית, כמרחב מחייה לעם הפלסטיני והיהודי כאחת, להגשמה פוליטית משותפת,  כמרחב נגיש ביטחונית, כעומק אסטרטגי יבשתי, כאזור וכחלק מנכסיו ההיסטוריים של העם היהודי והפלסטיני כאחת, יש ליישם באופן מיידי הכרה במדינה פלסטינית עצמאית ברצועת עזה היא מדינת פלסטין תוך המשך ההתנתקות והכרה בשלטון החמאס כאחראי המשפטי וכריבון  בשטח זה.  

2. פרק שני: החלת האחריות המוניציפאלית של ירושלים על כלל יהודה ושומרון תוך הרחבת סדר גודל הכוחות השלטוניים של העיר ומתן אוטונומיה בכל אחד משלבי התפתחות המערכת המוניציפאלית האוטונומית החדשה. המערכות הביטחוניות הקיימות יפורקו ומשטרת העיר ירושלים המורחבת תיקח אחריות אזרחית על כלל יהודה ושומרון בהדרגה ותוך יישום אוטונומיה. כמו כן יורחבו שאר מוסדות השלטון הכלכלה הרווחה והחינוך. משך  פרק זה מסתכם ב - 20 שנה.
 השלבים יהיו פונקציונאליים עד ביסוסה של אוטונומיה מלאה ויציבה בכלל יהודה ושומרון. 

3.פרק שלישי:  

בחירות לראשות הפדרציה ישראל-ירושלים במלאת 50 שנה לפדרציה.  

תיבת טקסט: 20 שנה
תיבת טקסט: 1
תיבת טקסט: 2
תיבת טקסט: 3
תיבת טקסט: 4
תיבת טקסט: 5
תיבת טקסט: The “Three states for two people” Plan (English

My gratitude for “Champlain College” in Burlington, Vermont, 2000-2003, for their teaching and knowledge expansion in problem solving.  Also, thanks to  professor J.Alan Moore and the Philosophy staff for the inspiration they gave us and for providing tools for critical and non-conventional thinking.

הנרטיב הישראלי החסר, זכות השיבה ופליטות

חסרונו של נרטיב ישראלי שלם בולט בכל משא ומתן שקיימו הישראלים במשך דורות הסכסוך.

הן חוסר הידע והן חוסר ההקשר הלאומי אשר היה אמור להיגזר באופן טבעי מהמסורת היהודית נותנים את הטון ואת התוצאות הלא רצויות בכל משא ומתן שהתבצע עד עתה. נראה כי הציונות הדתית היא המחזיקה בנרטיב הקרוב ביותר לצורך כך. אך יחד עם זאת וכתוצאה מהתעלמות ממסדית מעדות המזרח ודחיקתם לשוליים, הפסידה ישראל נרטיב של פליטות בת למעלה מ 2,600 שנה.

יהדות בבל, הודו, איראן, סוריה, לבנון, מצרים ותימן הינם בני שבט יהודה בנימין ושמעון ויש להכיר בזכות השיבה לאדמתם נחלתם ההיסטורית. יתרת בני שבט אפרים, יתרת בני שבט מנשה ופליטי ממלכת אפרים וכלל שבטי ישראל אשר התלוו אליהם והזכאים לחזור אל נחלתם, השרון השומרון והגליל.

בכל משא ומתן או גישור לא תתקבל מידת ההגינות הרצויה כלפי ישראל במידה ולא יושגו ההכרות המחייבות טרם המשא ומתן.

ההכרה בפליטות ובזכות השיבה של היהודים לארץ ישראל חייבת להיות סימטרית לזו שהפלסטינים זכו לה מהקהילה הבינלאומית ומהאו“ם ובכך יש להתחיל.